Pomagam firmom tworzyć przyjazne i produktywne środowiska pracy, zwiększać potencjał zespołów oraz zaszczepiać idee work-life balance w kulturę organizacyjną, a także dbać o zdrowie psychiczne pracowników.

Oferta dla biznesu

Szkolenia

Pierwsza pomoc psychologiczna

Pierwsza pomoc dla osób w kryzysie psychologicznym

Copyright Katarzyna Podleska, 2023