KONSULTACJA

Na konsultacje zapraszam rodziców lub opiekunów dziecka. Ważne by na pierwszej konsultacji pojawili się obydwoje rodzice ponieważ ich widzenie dziecka, trudności z jakimi się zmaga dziecko mogą być różne i obie perspektywy są niezwykle ważne. Kolejnym etapem pracy są konsultacje z dzieckiem, które służą poznaniu perspektywy dziecka oraz nawiązaniu kontaktu z terapeutą. Po konsultacjach zapraszani na rozmowę są rodzice, na której są przedstawiane obserwacje terapeuty. Są one omawiane z rodzicami, aby wspólnie ustalić najlepszą formę pomocy dziecku.

W przypadku dziecka nastoletniego konsultacje odbywają się wraz z nastolatkiem. Na konsultacjach zarówno nastolatek jak i rodzice przedstawiają swoją perspektywę dotyczącą problemu. Nastolatek, który ukończył 18 rok życia może samodzielnie przyjść na konsultację.

Podczas konsultacji wspólnie decydujemy o najlepszej formie wsparcia dla młodego człowieka.

Terapia indywidualna młodzieży

Skontaktuj się ze mną, jeśli twoje nastoletnie dziecko:

  • cierpi na zaburzenia odżywiania
  • jest drażliwe
  • często jest smutne i płaczliwe
  • trudno mu sobie poradzić z przewlekłą chorobą somatyczną
  • przeżywa trudności w relacjach,
  • cierpi na zaburzenia snu,
  • cierpi z powodu straty bliskiej osoby,
  • ma niskie poczucie własnej wartości,
  • ma trudności by odnaleźć sens życia.

Spotkania indywidualne z nastolatkami odbywają się raz w tygodniu i są formą rozmowy. Natomiast około raz w miesiącu spotykam się z rodzicami. Proces terapeutyczny odbywa się w  myśl zasady poufności. Treści z sesji terapeutycznej nie są przekazywane rodzicom, żeby nastolatek czuł się bezpiecznie z terapeutą i mógł mu powierzyć swobodnie wszystkie swoje trudności, kłopoty. Wyjątek stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osoby podlegającej terapii.

Pracuję z młodzieżą, w taki sposób, że włączam rodziców do współpracy gdyż daje to lepsze rezultaty w procesie terapeutycznym.

Czas terapii jest zależny od trudności z jaką się mierzy młody człowiek oraz od ustalonego wraz z terapeutą celu.

Terapia indywidualna dzieci

Pracuję z dziećmi w wieku 0-12 lat.  Włączam rodziców do współpracy ponieważ uważam, że daje to lepsze rezultaty w procesie terapeutycznym i służy zarówno dziecku jak i całej jego rodzinie. Współpraca z rodzicami jest również istotna ponieważ włączenie rodziców w proces terapii pozwala bardziej zrozumieć potrzeby dziecka, wesprzeć w wychodzeniu z trudności oraz poznać jego świat.

Psychoterapia indywidualna dzieci jest realizowana w formie cotygodniowych spotkań, pozwalających poznać problem, z którym się zmaga młody człowiek. Terapia, która skierowana jest do dzieci, bazuje na zabawie i odreagowaniu emocji, ale zawiera też elementy edukacyjne. Jeśli dziecko lub nastoletnia osoba doświadczyła trudnych sytuacji, to potrzebuje dużo czasu by nastąpiła zmiana w jego funkcjonowaniu. Często rezultaty psychoterapii widoczne są po kilku miesiącach.

W czasie terapii dzieci i młodzież zdobywają pewność, że o sobie i o swoich sprawach można rozmawiać z osobami, do których ma się zaufanie.