Czym jest psychotraumatologia?

Psychotraumatologia to dziedzina, która zajmuje się wyjaśnianiem zjawisk związanych z przeżyciem traumy. Trauma to uraz psychiczny, który może powodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Wg. ICD10 – Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – aby móc mówić, że przeżyło się traumatyczne wydarzenie, „osoba musi przeżyć lub być świadkiem lub zostać skonfrontowaną ze zdarzeniem czy zdarzeniami związanymi z rzeczywistą śmiercią lub zagrożeniem życia bądź poważnym zranieniem, zagrożeniem fizycznej integralności własnej lub innych ludzi”, ponadto „reakcja tej osoby musi obejmować intensywny strach, poczucie bezradności lub horroru” – uczucia, które sprawią, że wydarzenie zostanie zachowane w jej umyśle i ciele.

Przykłady takich zdarzeń to: katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie, diagnoza choroby zagrażającej życiu.

Jest czymś zupełnie naturalnym, że po przeżyciu ciężkiego wydarzenia, ludzie są w szoku, mają wysoki poziom stresu i czują się bezradni.

Większość osób, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia po pewnym czasie powraca do normalnego funkcjonowania, jednakże u pewnej grupy ludzi reakcje stresowe nie zanikają, a czasami nawet przybierają na sile. Właśnie te osoby są szczególnie narażone na PTSD, czyli Zespół Stresu Pourazowego.

Psychotraumatolog to osoba z wykształceniem psychologicznym, która udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach; pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.

Zadania psychotraumatologa, to między innymi: rozpoznawanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków, diagnozowanie stanu psychicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających tramy oraz ich rodzin, rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz rodzinnych domów dziecka, zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną, prowadzenie własnego gabinetu terapeutycznego.