Terapia indywidualna jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby korzystającej z terapii. Spotkanie z terapeutą jest formą rozmowy. W procesie terapeutycznym ustalany jest cel spotkań, który jest zgodny z zapotrzebowaniem osoby zgłaszającej się po wsparcie w danej sytuacji życiowej. Skutkiem terapii jest zmiana, mająca na celu polepszenie dobrostanu człowieka. Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się człowiek.

Sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie, regularnie,  zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają do 60 minut lub do 90 min w przypadku terapii traumy.

Skontaktuj się ze mną jeśli:

• doświadczasz problemów emocjonalnych (w tym obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości),
• cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania,
• cierpisz powodu zaburzeń nerwicowych (lękowych),
• posiadasz trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji,
• masz niskie poczucie własnej wartości,
• cierpisz na zaburzenia nastroju,
• masz poczucie, że nie radzisz sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
• zmagasz się z traumą,
• przeżywasz stratę,
• zmagasz się z przewlekłą chorobą somatyczną,
• doświadczasz spadku energii i motywacji do działania
• borykasz się z trudnościami w relacjach,
• masz zaleconą terapię przez lekarza psychiatrę.

DLACZEGO TERAPIA?

Badania pokazują, że terapia jest skuteczną metodą radzenia sobie zarówno z trudnościami indywidualnymi, jak i w relacjach oraz związkach. Rozmowa z profesjonalistą pomaga w lepszym zrozumieniu swoich problemów. Stanowi efektywny sposób wypracowywania najkorzystniejszego w danej sytuacji rozwiązania.

Zmiany wypracowane w toku terapii, jak pokazują badania, są zmianami trwałymi. Redukują symptomy, powodują rozwój zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w relacyjnym – w związku, w rodzinie, wśród przyjaciół. Wprowadzają pozytywne zmiany w życiu.