Nazywam się Katarzyna Podleska

Jestem magistrem psychologii, certyfikowany psychoterapeutą, dyplomowanym psychotraumatologiem oraz diagnostą i trenerem z międzynarodowym doświadczeniem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej oraz mediacji.

Prowadzę autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu interwencji kryzysowej, pierwszej pomocy psychologicznej, komunikacji, metod radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Inspiruję do treningu pozytywnych nawyków i dbania o dobre samopoczucie na co dzień.

W latach 2016-2017 wyszkoliłam na Ukrainie kilkudziesięciu psychologów i psychiatrów w zakresie pracy z pacjentami po traumatycznych przeżyciach oraz pierwszej pomocy psychologicznej. Od 2017 roku regularnie superwizuję psychologów i terapeutów pracujących w obszarze rożnego rodzaju traum oraz pomagam osobom doświadczającym negatywnych skutków psychicznych silnego stresu.

Współtworzyłam i kierowałam organizacjami, które wdrażały w Polsce pionierskie metody terapii stresu traumatycznego i redukowania stresu. Od 2016 r. jestem prezesem Fundacji F43, która podejmuje wysiłki na rzecz budowy w Polsce świadomości społecznej w zakresie psychotraumatologii oraz pomaga osobom doświadczającym negatywnych skutków psychicznych silnego stresu.

WYKSZTAŁCENIE

2001 – 2006 Magister psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

2008 – 2009 Studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie & Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

2014 – 2015 Studia podyplomowe: Psychotraumatologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

2016 Szkolenie: Pierwsza pomoc psychologiczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

2016 Szkolenie: Diagnoza i diagnoza różnicowa zaburzeń dysocjacyjnych innych zaburzeń związanych z traumą, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie & Suzette Boon

2016 – 2022 Certyfikacja: Terapeuta krótkoterminowy, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT, Centrum Terapii Krótkoterminowej (member of European Brief Therapy Association)

STAŻE ZAWODOWE

  • Wojewódzki Szpital Bródnowski – Oddział Psychiatrii
  • Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

DOŚWIADCZENIE

od 2006  Katarzyna Podleska, prywatna praktyka psychologiczna i terapeutyczna.
Moim klientom pomagam w pokonywaniu przeszkód i szybkim osiąganiu celów osobistych i zawodowych, radzeniu sobie z problemami życiowymi, przywracaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także prowadzę terapię w zakresie silnego stresu i przeżyć traumatycznych, stanów lękowych, depresji, nerwic oraz DDA. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

od 2017 Mind Company, firma doradcza.
Uczestniczę w projektach doradczych z obszaru psychologii biznesu, realizuję szkolenia i warsztaty oraz kompleksowe programy prewencji stresu dla organizacji.

2016 – 2017 – Na zlecenie Fundacji HumanDoc prowadziłam szkolenia dla psychologów i psychiatrów na Ukrainie z pracy z ofiarami traumy wojennej oraz udzielania pierwszej pomocy psychologicznej.

od 2013 – Wiceprezes, a od 2016 roku Prezes Fundacji F43.
Kieruję organizacją która pomagała weteranom i służbom mundurowym radzić sobie ze stresem traumatycznym, prowadziła terapię PTSD, a obecnie działa na rzecz budowania świadomości stresu traumatycznego w społeczeństwie.

PRELEKCJE I WYSTĄPIENIA

  • Stres, trauma, PTSD – prelekcja dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Stress Out – czyli jak studiować medycynę i nie zwariować” organizowanego przez IFMSA Oddział Warszawa, kwiecień 2016 r.
  • PTSD u żołnierzy i weteranów – metody leczenia – wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez Sekcję Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych KNBN Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2016 r.
  • PTSD – prelekcja dla studentów Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w ramach spotkania koła IFMSA Oddział Olsztyn, listopad 2015 r.
Copyright Katarzyna Podleska, 2023